Čo je interakcia liekov

Popri tom si všímame spôsob dávkovania a prirodzene nás zaujímajú aj nežiadúce účinky. Tento problém trápi predovšetkým seniorov, ktorí užívajú viacero liekov naraz a majú pochybnosti o ich vzájomnom pôsobení.
Jedná sa o vzájomné pôsobenie predovšetkým účinných látok v lieku, ktoré sa za určitých okolností môžu vzájomne ovplyvňovať. Môžu zvyšovať, prípadne znižovať účinok daného lieku a občas spôsobiť zdravotné problémy. Medicína zohľadňuje všetky tieto aspekty, ale je potrebné si uvedomiť, že aj aktuálny zdravotný stav pacienta vplýva na účinky liekov.viaceré druhy liekov.jpg
Preto je užitočné oboznámiť sa s odbornou webovou aplikáciou, ktorá nám vyhodnotí pôsobenie užívaných liekov. Postup pri jej používaní je jednoduchý, stačí sa zaregistrovať, zadať vstupné heslá a následne využívať aplikáciu. Systém po vložení názvov liekov vyhodnotí a zobrazí požadovanú informáciu. Pacient sa tak ľahko zorientuje a získa prehľad.
Webová stránka je postavená na jednoduchom princípe a vychádza z jednoduchej úvahy. Nie všetko v živote spolu sedí. Napríklad do kávy si nikdy nepridávame soľ, chutný rezeň si nedochutíme cukrom, nie všetci kolegovia v práci spolu dobre vychádzajú, nie všetky krajiny na svete spolu dobre spolupracujú.
Podobne je to aj s liekmi. Nie všetky užívané lieky nám prinesú iba úľavu.
Úspešný osvetový projekt je vypracovaný pod záštitou odborníkov – farmaceutov a lekárov. Presne definuje stupnice pôsobenia viacerých liekov – od nezávažnej, cez málo a stredne závažnej, významnej až po závažnú. Každá stupnica obsahuje odporúčania pre pacientov a oboznamuje ho s krokmi, ktoré je potrebné urobiť. Tieto sa týkajú napríklad ďalšej návštevy lekára, návrhu na vysadenie lieku a podobne.viacero liekov.jpg
Do vyhodnotenia sú zapojené viaceré lekárne, ktoré ponúkajú pacientovi možnosť osobnej návštevy a konzultácie problému. Voľba lekárne je možná podľa miesta bydliska.
Starostlivosť o vlastné zdravie je jednou z priorít pre každého z nás. Mať užitočné informácie je jej prirodzenou súčasťou. Odporúčaná web stránka k nim určite patrí. Stačí ju vyskúšať a osvojiť si.

Previous post Veď vraj spí s každým, tak prečo nie so mnou?
Next post Pri Čiernom mori leží nádherná, turistami doposiaľ neobjavená krajina