Čo je interakcia liekov

Popri tom si všímame spôsob dávkovania a prirodzene nás zaujímajú aj nežiadúce účinky. Tento problém trápi predovšetkým seniorov, ktorí užívajú viacero liekov naraz a majú pochybnosti o ich...

Virtuálna spoločnosť

V dnešnej dobe sa situácia radikálne zmenila. Tá zmena nenastala v priebehu desaťročí, ale v priebehu niekoľkých rokov. Nárast internetovej socializácie a taktiež mobilovej komunikácie...