Mzdy a personalistika patria bez debaty medzi tie najdôležitejšie oblasti vo vnútri firmy

Oblasť miezd a personalistiky môže byť v praxi zastrešená dvoma hlavnými spôsobmi a vo všeobecnosti hovoríme predovšetkým o ich internom a externom spracovaní. Ak sú teda mzdy a personalistika spracované interne, tak v tomto prípade hovoríme o samostatnom oddelení vo vnútri firmy, pričom časť zamestnancov danej firmy pôsobiacich na tomto oddelení sa priamo stará o zastrešovanie všetkých aktivít súvisiacich s touto problematikou. Druhou alternatívou je teda externé pokrytie týchto aktivít, pričom všetko potrebné manažuje firma zvonka, ktorá disponuje všetkými personálnymi i softvérovými zdrojmi na ich realizáciu. To, pre ktorú z alternatív zastrešovania miezd a personalistiky sa konkrétna firma rozhodne následne pomerne často súvisí s jej veľkosťou. Malé firmy ju zvyknú riešiť externe, no v prípade stredne veľkých a veľkých firiem je samozrejmosťou vytvorenie samostatného oddelenia.

personalistika

Mzdy a personalistika sa starajú o celý rad rôznych aktivít, pričom všetky z nich sú rovnako dôležité

Oblasť miezd a personalistiky komplexne pokrýva odmeňovanie zamestnancov, pričom samotné spracovanie výplat nie je ani zďaleka tou jedinou aktivitou. Z pohľadu samotných zamestnancov je najdôležitejšou práve mzda, no tomuto predchádza aj evidencia dochádzky, spracovanie mzdového účtovníctva, evidencia vyplatených miezd v minulosti či zastrešovanie miezd z právneho hľadiska. Pomerne dôležitou aktivitou z pohľadu zamestnávateľa i zamestnanca je tiež oblasť vzdelávania a osobného rozvoja a toto určite nie je doménou len veľkých nadnárodných firiem. Mzdy a personalistika v tomto smere plne zastrešujú všetky školenia zamestnanca, pričom agenda tu začína plánovaním a absolvovaním vstupného školenia na pozíciu.

peníze v kapce

Dôležitým je však aj manažment ďalšieho vzdelávania a to by malo byť plne v súlade s nastavením firemnej kultúry a modernými trendmi v danej oblasti. Metódy pre oblasť vzdelávania sa ďalej líšia v závislosti od konkrétnej pozície a medzi tie najviac preferované patria napr. koučing, mentorstvo, manažovanie pracovných porád či vzdelávanie formou konzultácií a prednášok. Plánovanie je jedným z najdôležitejších aspektov aj v oblasti miezd a personalistiky a v tomto prípade je nutné naplánovať osobný rozvoj každého zamestnanca či spomínané vzdelávanie. Ak kliknete na webovú stránku https://www.easystart.sk/ dozviete sa bližšie informácie o danej téme.

Previous post Kvalitný spánok je zárukou kvalitného života
Next post Aj fľaše môžu byť zábavné, stačí vymeniť etikety