Ako si založíte vlastný autoservis?

Túžite po založení si vlastného autoservisu Dubnica? Rada vám pomôžem. Na čo sa zameriava autoserivs? Hlavne na výmenu oleja, diagnostiku celého auta, rôzne iné opravy, napríklad opravy pneumatík, oprava autoskla či nastavenie a kontrola vozidiel. Je rozdiel medzi autorizovaným servisom a neautorizovaným servisom. Autorizovaný servis samozrejme musí spĺňať všetky medzinárodné normy. Musí vykonávať garančné prehliadky a musí disponovať všetkými náhradnými dielmi.

muž v aute, stres

Neautorizovaný nemôže vykonávať záručné prehliadky a ani nemá všetky náhradné diely. Ak si chcete založiť vlastný autoservis, musí zodpovedať hygienickým požiadavkám, požiadavkám požiarnej bezpečnosti a ochrany podzemných a povrchových vôd.

Podajte žiadosť o začatie kolaudácie. Podajte ju pokiaľ viete, že o dva týždne budete mať všetko pripravené na stupstenie a otvorenie autoservisu. Do vydania kolaudačného rozhodnutia je užívanie autodielne nezákonné. Rozmery celej autodielne niesú štandardizované. Veľkosť závisí od vybavenia dielne. Ak získate kolaudačné rozhodnutie, zavolajte hygienickú kontrolu, ktorej predložte rozhodnutie a príslušné dokumenty. Musí to schváliť hygenický pracovní. Toto je, ak autoservis otvárate na živnosť. Zabezpečte aj vetranie priestorov, škodlivé látky môžu ohroziť vaše zdravie a mohol by vzniknúť aj výbuch. Chcete sa zameriavať na opravu motorov? Potom budete potrebovať hadicu, ktorá zabezpečí odsávanie týchto výfukových plynov. Ak by ste chceli disponovať dvojstĺpovým zdvihákom, povieme si niečo o ňom. Dvojstĺpový zdvihák je veľmi praktickým a užitočným zariadením, ktoré sa vám určite zíde. Je využiteľný pri oprave vozidiel, pri práci na karosérii alebo pri výmene pneumatík. Existuje však viacej druhov. Je dôležitá zdvíhacia kapacita. Musíte vedieť, aký typ vozidiel budete najčastejšie opravovať.

Best-Way-to-Clean-Car-Interior-Plastic-min-1280x720

Dlažba pod zdvihákom musí byť vodorovné. Betónový podklad má byť dostatočne silný, aby uniesol váhu dvojstĺpového zdviháka, ale aj zdvihol auto. Musíte dbať veľký pozor, aby podklad vyzrieval cez dvadsaťosem dní až mesiac. Vtedy bude naozaj pevný a silný, aby uniesol aj dvojstĺpový zdvihák aj opravované auto. Veľa šťastia pri otváraní nového autoservisu.

Previous post Domov, po akom ste vždy túžili
Next post Dokonalé a nadčasové sklenené steny