Partneri verejného sektora a ich register

Partneri verejného sektora a ich register

Medzi partnerov verejného sektora patria fyzické osoby, právnické osoby alebo podnikateľ. Tieto osoby prijímajú od subjektov verejného sektora, ktorými sú napríklad štát alebo samospráva, majetok či peňažné prostriedky, ktoré presahujú limit daný zákonom. Títo partneri musia byť zapísaný v tzv. registri partnerov verejného sektora. Register bol prvýkrát spomenutý v zákone číslo 315/2016 Z.z. Zákon sa tiež nazýva aj protischránkový zákon. Je dostupný aj širokej verejnosti a preto si každý občan môže pozrieť obsah spomínaného registru.

unnamed

Fyzická osoba sa ale sama nesmie zapísať, túto službu plní zákonom poverená osoba, napríklad banka, notár, audítor, daňový poradca a iní. Povinnosť zapísať sa do registra majú nielen vyššie spomenuté osoby, ale taktiež tie, ktoré uzatvárajú rôzne zmluvy či rámcové dohody, ako aj subdodávetalia a poskytovatelia starostlivosti o zdravie (poisťovne). Pre lepšie porozumenie, partnerom verejného obstarávania sú napríklad obchodné spoločnosti, ktorým štát poskytne viac ako 100 tisíc eur jednorazovo, alebo ak suma presiahne 250 tisíc eur ročne pri opakovaných dotáciách. Keďže fyzickou osobou môže byť aj občianske združenie či občan, zaujímavým príkladom je aj fakt, že ak sa na verejnej aukcii vydraží štátny majetok s hodnotou nad 100 tisíc eur, osoba musí byť zapísaná v registri. Medzi ďalšie príklady patria lekárne alebo súkromné kliniky.

images

Tie sa zapíšu v prípade, ak počas jedného kalendárneho roku prefakturujú služby a výkony za viac ako 250 tisíc eur. V prípade, že sa osoba nezapíše do registru a spĺňa podmienky partneri verejného sektora Lglegal, hrozí mu pokuta vo výške 10 tisíc až 1 milión eur. Zákon o registri bol novelizovaný dňa 1.9.2019. Hlavnou myšlienkou septembrovej novely bolo odstrániť nadbytočnú administratívu a eliminovať nedostatky. Jedna u najdôležitejších zmien bolo zaradenie energetických spoločností medzi partnerov verejného sektora.

Previous post Kde sa dať vymasírovať?
Next post S našou podporou to pôjde ľahšie